Right Menu - Home Əsas Səhifə
Right Menu - Sitemap Səhifənin Xəritəsi
Right Menu - Contact Us Bizimlə Əlaqə
Right Menu - Bookmark Sevimlilər Listimə Əlavə Et
Right Menu - Print Çap et
 
SİĞORTA

Medicopin.com-un hazırkı mərhələdə sığorta şirkətləri ilə heç bir müqaviləsi yoxdur. Medicopin.com-dan alacağınız tibbi yardımın maliyyə vəsaitinin  sığorta şirkəti tərəfindən ödənib-ödənilməməsi, təmamilə, sizin sığorta şirkətiylə olan müqavilənizdən və sığorta şirkətinin bu mövzunu dəyərləndirməsindən asılıdır.