Right Menu - Home Əsas Səhifə
Right Menu - Sitemap Səhifənin Xəritəsi
Right Menu - Contact Us Bizimlə Əlaqə
Right Menu - Bookmark Sevimlilər Listimə Əlavə Et
Right Menu - Print Çap et
 
TEXNİKİ VƏ DİL SUALLARI

Medicopin.com  bütün xidmətləri üçün istənilən formatda tibbi sənədləri yükləyə bilərsiniz.

Siz ekranınızı “Mediyis” sənədləri və ya “Tibbi vəziyyət qovluqları”nda  iki və ya dörd hissəyə bölə bilərsiniz. Ekranınızı bölmək üçün hesabınıza daxil olmalı, “Medihis” və ya “Tibbi vəziyyət qovluqları” basmalı, sonra ekranınızın ortasında üfuqi və şaquli iki və ya dörd hissəyə bölən “Ekran Ayırıcısı” nı görəcəksiniz.

Hazırda rus/türk/ispan/ərəb və s dillərdə danışan köməkçilərimiz onlayn deyil- poçt ünvanınızı saxlayın, onlar mütləq lazım olan dildə sizlə əlaqə saxlayacaqlar.

Bəli. Medicopin.com-dan rəy almaq üçün sənədləriniz ingilis dilinə tərcümə edilməlidir.