Right Menu - Home Əsas Səhifə
Right Menu - Sitemap Səhifənin Xəritəsi
Right Menu - Contact Us Bizimlə Əlaqə
Right Menu - Bookmark Sevimlilər Listimə Əlavə Et
Right Menu - Print Çap et
 
LABARATORYA ANALİZLƏRİ

Labaratorya analizlərinizlə əlaqədar ətraflı məlumatları və qarşılaşdığınız sualları ən düzgün mənbəədən əldə edə biləcəyiniz linklər əlifba sırası ilə göstərilmişdir. Linklərlə əldə edə biləcəyiniz məlumat 17 dildə hazırlanmışdır.

Angiotensin-Converting Enzyme

Anti-beta-2 glycoprotein 1

Anti-CCP

Anti-citrulline Antibody

Anti-cyclic Citrullinated Peptide

anti-DNA

Anti-double-stranded DNA, IgG

Anti-dsDNA

Anti-Endomysial Antibodies

Anti-factor Xa Heparin

Anti-FXa

Anti-Gliadin Antibodies

anti-HBc

anti-HBc, IgM

anti-HBe

anti-HBs

anti-HCV

Anti-intrinsic Factor

anti-Jo-1

Anti-Mullerian Hormone

Anti-Müllerian Hormone

Anti-Reticulin Antibodies

Anti-retroviral Drug Resistance Testing

anti-ribonucleoprotein

anti-RNP

anti-Sjögren Syndrome A

anti-Sjögren Syndrome B

anti-Sm

Anti-Smooth Muscle Antibody

anti-SSA

anti-SSB

Anti-tissue Transglutaminase Antibody

anti-topoisomerase

Anti-TPO

Anti-Xa

Antibodies to Saline-extracted Antigens

Antibody ID, RBC

Antibody Screen

Antibody Tests

Antibody to ds-DNA

Anticardiolipin Antibodies

Anticentromere Antibody

Anticytoplasmic Autoantibodies

Antidiuretic Hormone

Antimicrosomal Antibody

Antimitochondrial Antibody and Antimitochondrial M2 Antibody

Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies

Antinuclear Antibody

Antiphospholipid Antibodies

Antiphospholipids

Antistreptolysin O Titer

Antithrombin

Antithyroglobulin Antibody

Antithyroid Antibodies

APA

APC resistance

APC Resistance

Apo A

Apo A-I

Apo B

ApoE 2 mutations

ApoE cardiac risk

ApoE Genotyping

APOE4 genotype

Apolipoprotein A-I

Apolipoprotein B

Apolipoprotein B-100

Apolipoprotein B-48

Apolipoprotein E genotyping

aPTT

APTT

ARA

Arbovirus serology

Arbovirus Testing

Arbovirus Testing - IgM and IgG Antibodies, Nucleic Acid Amplification Tests

Arginine Vasopressin

Arterial blood gases

Arthropod borne virus testing

ARV Resistance Testing

ASLO

ASMA

ASO

Aspartate aminotransferase

Aspartate transaminase

AST

AST/ALT ratio

AT 3

AT III

Autoantibodies

AVP