Right Menu - Home Əsas Səhifə
Right Menu - Sitemap Səhifənin Xəritəsi
Right Menu - Contact Us Bizimlə Əlaqə
Right Menu - Bookmark Sevimlilər Listimə Əlavə Et
Right Menu - Print Çap et
 
TİBBİ TERMİNLƏRİ BAŞA DÜŞMƏK

Bu bölmədəki izahatlar tibbi terminlərin izah etmək üçün hazırlanmışdır. Çox istifadə olunan tibbi terminlərin kök və şəkilçiyə ayrilaraq video materiallarla izah edildiyi bu bölmədə istəsəniz öyrəndiklərinizi test ede biləcəyiniz kiçik imtahanlar da mövcutdur.  National Library of Medicine tərəfindən hazırlanan animasya videoları izləmək üçün bura daxil olun.


Ehtiyac olan kompyuter təchizatı barədə qeyd:
* Adobe Flash Player'in yüklü olması vacibdir (Yüklü deyilsə http://get.adobe.com/flashplayer/ linkindən endirəbilərsiniz)
* Səsi nizamlamaq və ya bağlamaq üçün ekranın sol alt tərəfindəki səs idarəedici paneli istifadə edin.