Right Menu - Home Əsas Səhifə
Right Menu - Sitemap Səhifənin Xəritəsi
Right Menu - Contact Us Bizimlə Əlaqə
Right Menu - Bookmark Sevimlilər Listimə Əlavə Et
Right Menu - Print Çap et
 
ANATOMYA VİDEOLARI

Bu bölmədəki animasya videoları bədənin bölmələri və organ sistemlərinin anatomyasını göstərmək vəə xəstələrin bu sistemlərin işləməsi üzərindəki mənfi təsirlərini başa düşülən bir dildə və zəngin video effektlərlə izah etmək məqsədi ilə U.S National Library of Medicine tərəfindən hazırlanmışdır.