Right Menu - Home Əsas Səhifə
Right Menu - Sitemap Səhifənin Xəritəsi
Right Menu - Contact Us Bizimlə Əlaqə
Right Menu - Bookmark Sevimlilər Listimə Əlavə Et
Right Menu - Print Çap et
 
ƏSAS DƏYƏRLƏR

Medicopin.com, fərdin; fiziki cəhətdən, ruhən və sosyal yöndən sağlam bir şəkildə həyatına davam etməsinin ən əsas insan haqqı olması şüarıyla işləyir. İstər fəaliyyət göstərilən sahənin istərsə də əldə əsas götürülərək uğrunda çalışılan əsas vəzifə borcunu və missiyasını yerinə yetirə bilmək üçün aşağıdakı əsas dəyərlərə üstenlek verərək fəaliyyət göstərir;

 • Dürüst olmaq,
 • Sözünə əməl etmək,
 • Mükəmməl olmaq,
 • Əlindəki təcrübəni effektiv tətbiq edə bilmək,
 • Texnalogiya və potensiyal insan gücünə investisya qoymaq,
 • Etkia qaydalarına riayət etmək,
 • Qarşıdakının hislərinə hörmət edərək yanaşma,
 • Ədəb ərkanlı olmaq,
 • İnsana ve cəmiyyətə dəyər vermək,
 • Çevreye qarşı diqqətli olmaq,
 • Sahəsində yüksək təhsilə malik, nizam intizamlı olmaq,
 • Sahəsindəki yeniliklərə açıq olmaq,
 • Müştəri məmnuyyətini ön planda tutmaq,
 • Keyfiyyətdə güzəştə getməmək,