Right Menu - Home Əsas Səhifə
Right Menu - Sitemap Səhifənin Xəritəsi
Right Menu - Contact Us Bizimlə Əlaqə
Right Menu - Bookmark Sevimlilər Listimə Əlavə Et
Right Menu - Print Çap et
 
KİMLƏR İSTİFADƏ BİLƏR?

Medihis müasir tibbin və inkişaf etmiş kompyuter texnalogiyalarının uğurlu bir kombinasyasıdır. Medihis xidmətindən;

  • Fərqli tibbi qurumların fərqli xidmət sahələri,
  • Mövcud nəticələri düzgün təşkil etməkdə çətinlik çəkənlər,
  • Çox səyahət edənlər,
  • Daim həkim nəzarətinə ehtiyacı olan ciddi xəstəlikli xəstələr,
  • Zaman keçdikcə edilən bütün analiz və rentgen nəticələrini təşkil etmək və nəticələri qarşılaşdırmalı qrafiklərdə izləmək istəyənlər,
  • Uşağına daimi bir tibbi arxiv yaratmaq, onların inkişafını qrafiklər və müqayisəli dəyərlərlə qarşılıqlı olaraq izləmək istəyənlər
  • Birdən çox nəfərin (uşaq, ailədəki yaşlılar, həyat yoldaşı və s.) tibbi vəziyyəti ilə maraqlananlar istifadə edə bilər.